इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि सरूवा रोगको महामारीलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न नागरिकहरूको बानी, व्यवहार र उनीहरूले पालना गर्ने सामाजिक अनुशासन र दायित्वको अहम भूमिका रहन्छ। यसै सिलसिलामा हालको यो कोभिड -१९ को महामारीमा सामाजिक अनुशासन र व्यक्तिगत दायित्वको आवश्यकता बारे जन चेतना जगाउन, यस पुण्यार्जन फाउण्डेसनले "कोभिड-१९ जोखिम स्तर पुस्तिका" र ठुलो साइजमा प्रिन्ट गरि घर, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थल आदिमा टास्न मिल्ने पोष्टर तयार पारेको छ। यसलाई डाउनलोड गरि प्रयोग तथा नि:शुल्क वितरण गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

यहाँहरूलाई "स्वस्थ शरीर आनन्दी मन" मिलोस ।
पुण्यार्जन फाउण्डेसन

In Different Media

New treatment offers hope for Nepal’s leprosy patients
Published on : Nepali Times
Date : July 12 2020
Natural Guided Regeneration in Wound Healing a Nepalese Experience । Dr. Sushil Koirala
Premiered on : Martin Chautari (Youtube Page)
Date : July 18 2020
© Copyright Punyaarjan Foundation. All Right Reserved. 2020
Powered by: Color & Pixel